Apollo Tarafından Taçlandırılan Marcantonio Pasqualini

Apollo Tarafından Taçlandırılan Marcantonio Pasqualini

Apollo Tarafından Taçlandırılan Marcantonio Pasqualini

Andrea Sacchi on yedinci yüzyılın ikinci yarısında Roma’da yaşayan en önemli klasik ressamlardan biriydi. En önemli özelliği tablolarının fazla kalabalık figürler ile dolu olmaması. Ressamın amacı nadir, kişisel vurguları, jestleri ve hareketi birer özgün figür ile örtüştürmek. Resimlerinde yer alan figürlere adanmış özellikli hareket tayin eden sanatçı böylece kendi dönemine ait kalabalık kompozisyonlarda sıyrılıp sadeliğe ve nokta vuruş hedefe odaklanmış bir ressam. Resim içerisinde müzik temamız kapsamına giren tablomuzun adı Marcantonio Pasqualini Crowned by Apollo (Apollo tarafından taçlandırılan Marcantonio Pasqualini).

Öncelikle Apollo’yu ele alırsak kendisi tanrı olarak müziğin kozmik anlamını temsil ediyor. Eski Yunan’da kullanılan bir lir türü olan Kithara ile genellikle resmedilen Apollo daha sonraki Barok ve Rönesans dönemlerinde modern yaylı çalgılar ile özleştirildiği de gözlenmiştir. Evrenin armonisi olarak kabul gören Apollo yanında sürekli bulundurduğu enstrümanının yanı sıra ok ve yay ile de resmedilir.

Andrea Sacchi tarafından 1641 yılında resmedilen tabloda ana üç figür var. Bunların başında yer alan sol tarafta görülen Pasqualini. Gözlemciye bakan sanatçı clavicytherium adında bir enstrüman çalıyor. Söz konusu enstrümanı bir konsol piyano  veya gövdesi dikine duran klavsen gibi tanımlayabiliriz. Enstrümanın bize bakan tarafından Apollo’nun aşık olduğu peri kızı Daphne’nin uzanmış gerin figürünü görüyoruz. Andrea Sacchi yaldızlı bir defneye uzanan Daphne ile Apollo’ya bir gönderme yapıyor.

Bu tabloda Apollo’nun duruşu Belvedere heykelinden ilham alınarak resmedilmiş. Defne yaprağı ile Pasqualini’yi taçlandırıyor. Böylece sanatçının şarkıcı, besteci ve şair olarak özelliklerini onurlandırıyor. Defne yaprağı aynı zamanda ebedi şanı temsil ediyor.

Marcantonio Pasqualini dönemin en meşhur kadın sesli erkek sanatçılarından biri. Castrato olarak bilinen bu sanat kolunda ün yapan Pasqualini, Sistine Şapelinin korosunda üne kavuştu. Tabloda resmedildiği beyaz tunik, piskoposun resmi koro şefi olduğunu  vurguluyor. Sol omuzundan aşağıya doğru giydirilmiş olan işlemeli post Pasqualini’nin aynı zamanda tiyatro ile ilgili olduğunu da ifade ediyor. Tarih sayfalarına bakınca zaten Pasqualini’nin uzun süre Kardinal Antonio Barberini himayesinde tiyatro yaptığı görülmekte.

Resimde nispeten arka planda kalmış olan üçüncü ana figür ise Marsiyas olup, Yunan mitolojisinde Frigyalı ünlü bir satir (yarı keçi yarı insan kır ve orman iyesi) olan Marsiyas’tır. Aynı zamanda armoniyi icat ettiği söylenen Hyagnis’in oğludur. Marsiyas bu tabloda yanında bir gayda ile ağaç gövdesine bağlanmış olarak resmedilmiş. Oldukça korkmuş olan Marsiyas gözlerini Tanrı Apollo’nun entelektüelliği temsil ettiği söylenen lirinden farklı bir yöne çevirmiş olarak bizlere gösterilmekte. Efsaneye göre Tanrı Apollo müzik konusunda kendisine meydan okuyan Marsiyas’ı  kayalıkta bir zeytin ağacına astırıp diri diri derisini yüzdürür ve çeşitli işkencelerle öldürtür. Bu tabloda Marsiyas’ın korkusu gözlemciye bu efsaneden ilham alınarak yansıtılmıştır. Bir tarafta Tanrı’nın ödüllendirici gücü ve diğer tarafta zulmü gösterilmektedir.