Edouard Manet

Edouard Manet İspanyol Şarkıcı

Edouard Manet İspanyol Şarkıcı

Bu eserde gördüğümüz gitar altı telli bir enstrüman olarak resmedilmiş. Oysa bundan hemen önceki yüz yılda gitar iki telli bir çalgı aleti olarak benimsenmişti. Zamanla bu yapısal özelliğini yitirdi ve modern gitar olarak tanıdığımız biçimine büründü. Söz konusu eser 1860’ta Fransız Edouard Manet tarafından resmedilmiş ve adına The Spanish Singer (İspanyol Şarkıcı) verilmiş. Ressam 19. Yüzyılda gerçekçilikten empresyonizme akan köprüyü oluşturan ilk temel taşlardan biridir. Manet bu tablosu için döneminin iki meşhur İspanyol virtüöz gitaristinden ilham almış. Paris’te inanılmaz boyutta her yerde adı geçen, bilinen bu iki gitarist söz konusu döneme kıyaslanınca ciddi bir hayran kitlesine sahipmiş. Söz konusu gitaristler Huerta ve Bosch isimleriyle tanınmış. Katalan olan Bosch aynı zamanda besteci Charles-François Gounod (1818-1893) çok yakın arkadaşıymış. Özellikle Madam Manet’in akşam suare partilerine iştirak eden Bosch bu partilerde gitarıyla müzik yaparmış. Hatta pek çok özgün bestesi de olduğu söylenir. Her ne kadar Edouard Manet İspanyol gitaristlerden ilham almış olsa bile bu tablosunda resmettiği gitarist İspanyol değil. Tüm yakınlıklarına rağmen burada ressam gitarist gibi poz veren bir model kullanmış. Muhtemelen söz konusu iki gitaristsin çok yoğun olmasından dolayı böyle bir çözüme gitmiş olabilir. Tablonun yapıldığı dönemde özellikle Paris’te İspanyol kültürü ve folkloruna karşı yoğun bir ilgi varmış. Bunun en büyük nedenlerinden biri Napoleon III ile Eugenia de Montijo’nun evlilikleri olabilir.

Tabloda bir diğer önemli unsur ise solak bir gitarist için sağ elini kullananlar için tasarlanan bir gitar resmedilmiş olması. Ressam bunu ya bilinçli olarak ya da hatasını sonradan fark edip çok geç olduğundan böyle bırakmış olabilir. Gounod, beyaz mendil, kırık testi ve yıpranmış beyaz ayakkabı gibi ressam detayları ile İspanyol ilhamını Murillo ve Velazquez gibi İspanyol sanatçılara gönderme yaparak da sürdürüyor. Ama asıl sanatçının 17 yüz yıl efsanesi olan Goya’ya hayranlığı herkes tarafından biliniyor.

Söz konusu tablo New York Metropolitan Müzesi’nde Görülebilir.

Söz konusu yazım Andante’nin 2015-Ağustos sayısında yayımlanmıştır …