Hindistan

Resmi Adı : Hindistan Cumhuriyeti.
Yüzölçümü : 3.287.590 km².
Nüfusu : 1 Milyar 165 Milyon.
Nüfus Artışı : % 1,6
Başkent : Yeni Delhi (nüfusu 14 milyon).
Halklar : % 72 Hind-Avrupa, % 25 Dravid, % 3 diğerleri.
Dinler : % 80 Hindu, % 14 Müslüman, % 2,3 Hıristiyan, % 2 Sikh, % 0,5 Budacı, % 0,2 Caynacı (yaklaşık 155 milyon Müslüman, 26 milyon Hıristiyan, 21 milyon Sikh, 5 milyon Budacı, 2 milyon Caynacı, 100 bin kişi dolayında Parsi, çok az sayıda Bahai, Musevi).
Diller : Hindi, İngilizce, 18 resmi dil, yaklaşık 325 ayrı dil ve 1650 lehçe.
Okur-yazar Oranı : % 65  (Erkekler % 75, Kadınlar % 54)
1000 Erkeğe Düşen Kadın Sayısı : 933
Ortalama Yaşam Süresi : 69 (Erkekler 67, Kadınlar 72)
Kişi Başı Gayrisafi İç Hasıla (GDP/PPP) : 2.900 USD.
Yıllık Büyüme : % 9
Yıllık Enflasyon : % 6
Temel endüstriler : Tarım (pirinç, buğday, çay), lastik, tekstil, kömür, çelik.
Devlet Başkanı : Pradibha Patil

Hindistan, Asya’nın güneyinde dünyanın en büyük yedinci ve en kalabalık ikinci ülkesi. Topraklarının büyük bölümünü Hint Okyanusu’na doğru bir üçgen biçiminde uzanan Hindistan Yarımadası oluşturur. Doğal engeller nedeniyle Asya’nın büyük bölümünden kopuk bir yapı gösterir. Hindu dini ile iç içe geçmiş çok eski ve özgün bir uygarlığın beşiği olan Hindistan,  sayısız millet, dil, din ve kültürün dokuduğu renkli bir mozayiği andırır. Bir çelişkiler yumağını oluşturan karmaşık ve bölünmüş toplumsal yapısına, ekonomik alandaki yoksulluğuna ve düşük eğitim düzeyine karşın uzun yıllar bütünlüğünü korumuş, demokratik gelenekleri güçlü ve oldukça dinamik bir toplumdur.

Hindistan, coğrafi özellikleri bakımından üç ana bölgeye ayrılır: Kuzeyde bir yarımay biçiminde Kuzeybatı-Güneydoğu doğrultusunda uzanan Himalayalar ve bu sisteme bağlı dağlar; İndus, Ganj ve Brahmaputra ırmaklarının alüvyonlu ovalarının birleşmesiyle oluşan İndus-Ganj Ovası ve bu ovadan dağlık bir kütleye ayrılan Dekkan Platosu. Hindistan’ın jeolojik oluşumuna ilişkin genel kabul gören açıklamaya göre, eski Gondvana kıtasının parçalanmasından sonra bir kütle Asya kara kütlesinin güney kıyılarıyla çarpışarak Himalayaların yükselmesine yol açmış ve bu sıradağlardan inen akarsuların aşındırıcı etkisiyle Indus-Ganj ovası oluşmuştur.