İstanbul Kültür Sanat Vakfından Önemli Bir Sempozyum

100 Türk Lirası Arkasındaki Itri Görseli

100 Türk Lirası Arkasındaki Itri Görseli

“ITRÎ VE DÖNEMİNE DİSİPLİNLERARASI BAKIŞLAR” SEMPOZYUMU

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), ölümünün 300. yılında UNESCO’nun 2012’yi “Itrî Yılı” ilan etmesi nedeniyle, Itrî üzerine uluslararası bir sempozyum düzenleyecek. “ITRÎ ve Dönemine Disiplinlerarası Bakışlar” başlıklı sempozyum, 3 Aralık Pazartesi günü İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda bulunan Doktora Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İKSV’nin, büyük Türk bestekârı ‘Buhûrîzâde Mustafa Efendi’nin (Itrî) ölümünün 300. yılında düzenlediği “ITRÎ ve Dönemine Disiplinlerarası Bakışlar” başlıklı sempozyumda, Itrî’den yola çıkılarak edebiyat, tarih ve diğer disiplinler açısından 17. yüzyıl dönemi ele alınacak. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Musikisi İcra Heyeti Şefi ve Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) Müdürü Gönül Paçacı‘nın küratörlüğünde yürütülen proje, disiplinlerarası ve dönemsel bir çalışma olacak. Proje kapsamında, sempozyumda sunulacak tebliğlerden oluşacak Türkçe ve İngilizce bir yayın da hazırlanacak.

Müzik, felsefe ve edebiyat gibi alanlarla ilgili konuşmaların yer alacağı sempozyumun ilk bölümünde, Türkiye’nin Osmanlı tarihi alanındaki en önemli uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Genç, Osmanlı’da 17. yüzyılın sosyal ve siyasal yapısı üzerine değerlendirmeler yapacak. Otuz yılı aşkın bir süredir klasik Türk müziğiyle ilgili araştırmalar yapan Türkolog Prof. Dr. Walter Feldman ise Ali Ufkî, Evliya Çelebi ve Kantemir gibi önemli isimlerin de yaşadığı bu dönemdeki müzik formlarının özellikleri ve değişimi üzerine yoğunlaşacak. Aynı zamanda UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Dr. Mehmet Kalpaklı’nın dönemin edebiyatı ile ilgili değerlendirmelerinin ardından, müzikolog Ersu Pekin, Itrî ve dönemini tezkîreler ışığında anlatacak. Merkezi Tahran’da bulunan İslam Konferansına Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği Genel Sekreteri olan Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç‘ın dönemin Şark-İslam kültürünü ele alacağı konuşması ise yaklaşık 40 yıldır Fransa’da yaşayan ve Türk müziğini batıya tanıtan, müzikolojik çalışmaları da bulunan ünlü sanatçı ve neyzen Kudsi Erguner‘in Itrî ve döneminden günümüze Osmanlı musikisinde yorum farklılıklarını incelemesiyle devam edecek.

Sempozyumda ayrıca, Itrî’nin Klâsik Türk Musikisi repertuarının en yetkin eseri olarak kabul edilen Neva Kârına ait ses kayıtlarının izleyicilerle paylaşılacağı özel bir bölüm de yer alacak. Neva Kâr‘ın farklı ses kayıtları ışığında eskiden yeniye doğru icraları, Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün tarafından aleniyet-mahremiyet sorunu açısından incelenecek. Necil Kazım Akses’in “Itrî’nin Neva Kâr’ı Üzerine Büyük Orkestra İçin Scherzo” isimli eseri de yine bu kapsamda Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Önder Özkoç tarafından değerlendirilecek.

Sempozyum programı, İstanbul Üniversitesi’nin tarihi Rektörlük Binası’nın Orta Avlusu’nda gerçekleştirilecek bir konserle sona erecek. Türkiye’nin mevcut en eski Türk müziği topluluğu olan ve günümüzde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı‘nın bünyesinde çalışan Türk Müziği İcra Heyeti‘ne konserde alanında usta üç solist, Ahmet Özhan, Münip Utandı ve Leonidas Asteris eşlik edecek. 17. yüzyıla ait farklı bestekârların değişik formlardaki, bazıları çok nadir icra edilen eserlerinden örnekleri içerecek bu dönem konseri, sempozyumun kapanış etkinliği olacak.

ITRÎ VE DÖNEMİNE DİSİPLİNLERARASI BAKIŞLAR” SEMPOZYUMU

3 Aralık Pazartesi, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası, Doktora Salonu

SEMPOZYUM PROGRAMI

Açılış                 Gönül Paçacı, İstanbul Üniversitesi  Devlet Konservatuarı Sanatçı Öğretim Elemanı

 10.00-10.45     Osmanlı’da 17. Yüzyılın Sosyal ve Siyasal Yapısı

                        Prof. Dr. Mehmet Genç, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

10.45-11.30     17. Yüzyılda Müzik Formları: Ali Ufkî, Evliya Çelebi, Kantemir Arasında Itrî

                        Prof. Dr. Walter Feldman, New York Üniversitesi Abu Dhabi  Şubesi Öğretim Üyesi

11.30-12.00     Soru – Cevap

13.00-13.45     17. Yüzyılda Osmanlı’da Edebiyat

Dr. Mehmet Kalpaklı, Bilkent Üniversitesi, Tarih Bölümü Başkanı

13.45-14.30     Tezkireler Işığında Itrî ve Dönemi

                        Ersu Pekin, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi, OMAR Yayın Yönetmeni

14.30-15.00     Soru – Cevap

15.00-16.00     Dinleti: Neva Kâr (Ses kayıtları üzerinden)

                        Modern Neva Kar İcralarında Aleniyet-Mahremiyet Sorunu

Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, Maltepe Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler ve AB                   Bölümü Başkanı                    

(Darülelhan kayıtlarından Münir Nurettin Selçuk icrası, TRT kayıtlarından Ulvi                                  Erguner Korosu, Bekir Sıdkı Sezgin, Meral Uğurlu)

                        Necil Kazım Akses’in “Neva Kâr Üzerine Scherzo”su

Önder Özkoç, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi

16.00-16.45     17. Yüzyılda Şark-İslam Kültürü

                        Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf                               Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

16.45-17.30     Itrî ve Döneminden Günümüze Osmanlı Musikisinde Yorum Farklılıkları                                Kudsi Erguner, Rotterdam Konservatuarı Öğretim Görevlisi

17.30-18.00     Tartışma ve Genel Değerlendirme

20.00               Konser:  Itrî ve Dönemi

                        İÜDK Türk Müziği İcra Heyeti

                        Solistler: Ahmet Özhan, Münip Utandı, Leonidas Asteris