J.S. Bach ilk Dünya Müziği Bestecisi

J.S. Bach

J.S. Bach

Dünya Müziği yazıyoruz, savunuyoruz ve algılamaya çalışıyoruz. Bazılarımız seviyor, bazılarımız tanımlar içine girmekten rahatsız oluyor, bazılarımız ise her zaman olduğu gibi çekimser kalıp dışarıda suya ve sabuna dokunmuyor. Oysa Dünya Müziği de her tar gibi bir tanım zira bazı şeyleri daha rahat ifade etmek için bu tanımlara ve evet “kalıplara” ihtiyaç var.

Bakarsak müzik çatısı altında o kadar çok alt çatı var ki bunların hepsini ne hafızamız alır ne de zikretmeye gerek var. Ama bir tanıma ihtiyaç mutlak ki ancak öyle karşı taraftakinin neden bahsettiğini algılayabiliriz.

Bach, J.S. – Cantata 147 – Jes by PHILOREV

Böyle bir sorgulamalar zinciri döneminde bir soru yansıdı aklıma. İlk kitleye hitap eden Dünya Müziği sanatçısı kim? Bu sorunun cevabı yakın tarihte değildi, Dünya Müziği tanımsal olarak “oradaki müzik”, bulunduğumuz bölgeden uzakta var olan müzik. Oysa dışarıdan bizlerin bulunduğu bölgeye bakarken burada ki müzik de onlara “oradaki müzik”. Tam bir çaprazlama ve açıkçası Dünya Müziği müzik kelimesinin altında yer alan ilk açılım kanımca. Tüm bunları göz önüne aldığımda tekrar soruma dönüp derin bir kurcalama evresine girdim.  Bu düşünsel seyahatte girdiğim her yol ise beni tek bir isme çıkarttı. Hepimizin bildiği (hala bilmeyenlerde varsa da belki bu yazısı sayesinde içlerinde bir merak uyanabilir) bir isim. Johann Ambrosius ve karısı Elisabeth’in 21 Mart 1685’de doğan oğulları Johann Sebastian Bach söz konusu müzisyen.

Kanımca J.S. Bach ilk Dünya Müziği bestecisi. Her ne kadar alt tanım olarak yaptığı müziği Klasik Batı Müziği olarak ifade etsek bile geniş bir perspektiften bakıldığında Bach bir Dünya Müziği sanatçısı. Şöyle bakalım isterseniz duruma. Sanki her şey onunla başladı, zirai ondan önce müzik dediğimiz kavram böylesine bir geniş kitleye ulaşmadı. O, klasik müziğin temel taşı ve ondan sonra gelen her müziğin başlangıcı oldu. İlk defa farklı bir kültürden gelen bir sanatçı başka kültür ve dinden gelen dinleyiciler tarafından beğenilir, algılanır ve hatta sahip çıkılır oldu. Böyle bir ulaşılabilirlik zaten dünya müziğinin ana tanımı değil mi? Dinler, diller, kültürler ve gelenekleri unutturan, herkesçe kucaklanan müzik. Bach bunu gerçekleştiren ilk müzisyen oldu ve herkes onun müziğinden nasıl etkilendiğini anlatmak için birbiri ile yarışır oldu. Herkese ulaşan bir sanatçı…

JS Bach

JS Bach

Uzaya giden ilk mekikler de onun müziği yer aldı, zira o insanlığı, dünyayı, her ayrımı bir yana bırakıp temsil eden en saf müziğin yaratıcısıydı. Bir dünya müziği sanatçısı demeyip ne demek lazım?

Onun müziği yaptıklarını, katkılarını, gösterdiği vizyonu kelama almak ise benim harcım değil zira ne yazarsam yazayım eksikliğe mahkûm olacağım aşikâr. Ancak  Bach’ı bir Batı Klasik müzisyeninden, Thomas Kilisesi’nde ki yaşlı kantoru veya yetenekli b,ir orgcu olarak görülen resmin artık derinliklerine bakmak lazım. On bir dünya müziği sanatçısı ve kanımca bu tanımı hakkıyla tek başına sahiplenen bir sanatçı. Ne demişler her şey bir yana Bach bir yana…

JS Bach

JS Bach