Japonya

Resmi Adı: : Japonya

Yüzölçümü : 377.835 km2

Nüfusu : 127 Milyon

Başkenti : Tokyo

Halkı : % 99 Japon, % 1 diğer (Koreli, Çinli, Brezilyalı, Filipinli ve diğer)

Dili : Japonca

Dini : Şinto ve Budizm (% 84), diğer % 16

Milli Bayram : 23 Aralık (İmparator Jimmu’nun doğum günü)

Nüfus Büyüme Hızı : % – 0,139

Ortalama Yaşam : 82 yıl

Okuma Yazma Oranı : % 99

Kişi Başına Gayri Safi Milli Hasıla (GDP / PPP) : 33.800 USD

Büyüme Oranı : % 2,1

İmparator : Akihito

Devlet Başkanı :  Yukio HATOYAMA  (16 Eylül 2009)

Japon Bayrağı
Japon Bayrağı

Asya’nın doğusunda ada ülkesidir. Kuzeydoğu güneybatı doğrultusunda hafif bir yay biçiminde sıralanan dört büyük ada (Hokkaido, Honşu, Şikoku ve Küşü) ile çok sayıda küçük adayı kapsar. Yüzölçümü 377.835 km2’dir. Kuzeydoğudan güneybatıya yaklaşık 2.400 km, kuzeybatıdan güneydoğuya 2.100 km boyunca uzanır; 46 kuzey enlemleri ve l29-146 doğu boylamları arasında yer alır. Güneybatısındaki Çin’den Doğu Çin Deniziyle, batısındaki Kuzey ve Güney Kore ile Rusya’dan ise Japon Deniziyle ayrılır. Kuzeyinde Ohotsk Denizi ve Rusya’ya ait Sahalin Adaları, kuzeydoğusunda Il. Dünya Savaşı’ndan beri Rusya’nın yönetimi altında olan Kuril Adaları bulunur. Doğu ve güney kıyıları Büyük Okyanus’a bakar. Karmaşık ve eski bir kültürel geleneğe sahip olan Japonya, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonraki gelişmesiyle dünyanın en ileri sanayi ülkeleri arasına girmiştir. Başkenti Tokyo’dur