Johann Sebastian Braque

Georges Braque Bach Violin

Georges Braque Bach Violin

Picasso ile birlikte Kübizm akımını başlatan Georges Braque ne yazık hakkettiği kadar tanınmaz. Kübizm akımında Picasso’nun gölgesinde kalmıştır ancak bir onun kadar önemlidir. Picasso ile birlikte çok yakın çalıştığı birkaç ay içerisinde Braque pek sevdiği Barok sanatçısı Bach üzerine üretimler verdi.  Aynı zamanda bir klasik müzisyen olan ressam, enstrümanların görsellik üzerine dokunsal bir özellik kattığına inanırdı. Bir müzik enstrümanına dokunarak hayata geçtiğini vurgulayan ressam, eserlerinde ifade ettiği enstrümanların değişken yüzey ve pek çok perspektif yansıttığını ifade ederdi.

Braque için J.S. Bach ilhamının nereden geldiği belli değildir ancak Bach uzun bir süre ressamın aklında olduğu aşikar. 1910 civarında en az yarım düzine J.S. Bach temalı tablolar yaptığı bilinir. Bach ve Braque isimleri arasındaki kafiyeli benzerlikten dolayı ressamın ilham aldığı söylenir ki oldukça doğru bir tespittir. Pek çok resminde B-A-C-H harfleri eserin kendisi içerisinde resmedilir veya simgeleştirilir. Özellikle müzikal bir unsura gönderme yapılır.

1912 yılında tamamladığı yukarıdaki eserinin adı “Bach Violin” ve şu an Basel’deki Kunstmuseum’da sergilenmekte. Bu eserinde ressam ana ve önemli ifadeleri sade formlarda yansıtıyor. Ekstra sadelik üzerine kurgulanan eser, kontrol edilmiş bir duyguyu tabloya taşıyor. Kübizm estetiği ile desteklenen figürler, J.S. Bach’ın Violin’ini sergiliyor. Bach’ın çizilen adı matematiksel keskinlik ile çakışıyor. Papier Collé (Yapıştırılan Kağıt) tarzında olan tablo bir tür kolaj yapısında, buradaki en önemli farklılık ise yapıştırılan parçalar tabloda bir figürü ifade ediyor olması. Burada yapıştırılan kağıt ise viyolinin yapıldığı ahşabı temsil etmekte. Organize algının sanatı olarak da bilinen bu tarzı, Braque bir adım ileriye taşıyarak müzik ile işaretler arasındaki ahengi resmedecek formata sokar. Bach’ın müziğindeki matematiksel bütünlük aynı derecede ressamın eserine taşınır.