Ksilofon Enstrümanı

xylophone
Ksilofon Enstrümanı

Adını, “tahta sesi” an­lamına gelen, Yunanca ksylon “tahta” ve phone “ses” sözcüklerinden alan vurma çalgı. Güney Asya’dan çıktığı sanılır. 16. yüzyılda Avrupa’da görülmeye başlandı. Küçükten büyüğe doğru yanyana sıralanan tahta plakalardan oluşur. Ses dizisi plaka boylarıyla ayarlanır. Demir ya da sert ağaç çubuklarla çalınır. Saint-Saens, İskeletlerin Dansı (Danse Macabre) adlı senfonik şiirinde, Çaykovski, Fındıkkıran süitinde bu çalgıyı da kullandı. Günümüzde madeni plakalardan ve üç oktav ses genişliğinde yapılan ksilofonlar, da­ha çok hafif müzik ve yerel dünya müziği topluluklarında yer alır.

Xylophone! from mtv staying alive on Vimeo.