Şamisen

Kitagawa Utamaro "Flowers Of Edo"

Kitagawa Utamaro "Flowers Of Edo"

Japonların en çok kullandıkla­rı halk çalgısı. Gögsü ve sırtı güderi gerili, dört köşe küçük gövdeli, ince uzun saplı, üç telli bir tür lavta. Farklı tınılar elde edebilmek için degi­şik mızraplarla çalınır. 16. yüzyılda Çin ‘den ge­len sanxian adlı çalgıdan türedigi sanılır. Kabuki oyunlarının geleneksel orkestralarında yer alan, halk ve sanat müzigi şarkılarına eşlik için kulla­nılan başlıca çalgılardan biridir.

Shamisen Performance Cupertino Cherry Blossom Fest ’09 from Weevil Jing on Vimeo.

Shamisen by mumra