Vassily Kandinsky Renk ve Müzik

Vassily Kandinsky - Impression III (concert) tablosu

Vassily Kandinsky – Impression III (concert) tablosu

En çok sevdiğim ressamlardan biridir Vassily Kandinsky zira onun eserlerinde her zaman müzik ile ilgili bir örtüşme ve şiirsellik ile paralellik vardır. Kandisky müzikal tını ve renk tonları arasındaki ilişkiye inanan bir ressamdı. Bunu bilinici ile görsel bir izlenimin aşağı yukarı organize bir sese dönüştürülebileceğine inanan sanatçı aynı kurgunun dolgun seslerin tuval üzerinde renklerden ve çizgilerden oluşan bir senfoniye dönüştürülebileceğine inanıyordu.

Yukarıdaki tablonun adı “Impression III (concert)” ve sanatçının 1911 tarihli bir eseri. Bir konser izlenimini renkler ile göz zekimize sunan sanatçı ilhamını Moskova’da Arnold Schoenberg’in konserini izledikten sonra aldığını ifade etmiştir. Kandinsky anılarında bu konserin onu performans veya temsil olarak büyülemediğini ancak ses gürlüğünün ve içsel yankılanmanın onu ciddi anlamda çarptığını ifade eder.

Ressam bu eserinde gerçeğin bir taklidini veya geometrik yapısını ifade etmiyor. Aksine bu dolgun sesler ile bezenmiş temsilin ruhsal serüvenini yansıtıyor. Renklere ait düzensizlikleri benzeşik çağdaş müzik dili ile örtüştürerek doğal bir referans noktası oluşturuyor.

Tablodaki tekil renklerin algısı ruhsal bir deneyim ve gözlemcinin ruhunda bir dokunuş yakalama odaklı. 1911 tarihli “Concerning the Spiritual in Art” adlı yazınsal eserinde Kandinsky rengin bir anahtar, gözün bir çekiç ve ruhun pek çok telden oluşan bir piyano olduğunu iddia eder. Bu iddiasının yaratmış olduğu atmosferde sanatçının tek bir tuşa basarak insan ruhunu titretebileceğini ifade etmekte.

İşte bu tablonun benim ruhumdaki yansıması bu, müzikal bir titreşim zira her zaman Vassily Kandinsky Renk ve Müzik olmuştur.