Photo by Lex Aliviado on Unsplash

Bir sanat formunu tek bir deyime indirgeyen herhangi bir terim her zaman şüpheyle bakılmalı fakat “dünya müziği” terimi buna pek uymuyor zira kesin ve tanımlayıcı etiketi ile çok doğru bir terim. Genel olarak birkaç şey üzerinde hem fikir olmak kolay; öncelikle, bu terim ağırlıkta geleneksel, folk veya köklere uzanan bir müziği ifade ediyor:

(1) yerli sanatçılar tarafından icra edilip bestelenen;

(2) farklı müzik tarzlarını ile doğal olarak etkileşimi; ve

(3) neredeyse dünyamızdaki her kültürün ve toplumun bir parçası olması.

Daha özlü bir tanımlama yapılması gerekirse, dünya müziği yerel sanatçıların geldikleri bölgedeki müziği farklı kültürlerin içinde barındırdığı değişik müzik formlarını ile yansıtması olarak tanımlanabilir.

Bir bakıma “dünya müziği” olmayan tarzları sınıflandırmak daha kolay. Genel olarak “dünya müziği” medyasında ve uluslar arası var oluş kavramında, rock & roll, R&B, soul, caz, Broadway, klasik, heavy metal, new age, füzyon, country, alternatif rock, blues, disko, hip hop (bazı istisnalar haricinde), tekno, karaoke, trip hop ve saf pop gibi satan tarzlar dünya müziği sınıfına girmiyor.

Ortaya bir tanım atıp ve “dünya müziği” tarzının dışında kalan tarzları sıraladıktan sonra, “dünya müziği”nin popüler müzik olduğunu beyan edebiliriz. Bir halk müziği orijinal hali korunmaksızın, onu besteleyen ortamdan daha geniş sanatsal ve artistik bir ortama aktarılırsa otomatik olarak müdahale edilmiş olur. Farklı bir platforma, amaca ve plana yönlenmiş olur.  En sadık ve katı “dünya müziği” savunucularının bile halk veya geleneksel müzik olarak tanımladıkları tarzlar aslında o parçanın geldiği coğrafyanın popüler müziği.

İdeolojik olarak her müzik “dünya müziği” ve gerçekten bu tarzı detaylı bir şekilde ifade etmek veya belirli parametrelere kısıtlamak imkânsız. Açıkçası caz ve Batı klasik müziği (her ikisi de müphem terim) çoğu dünya müziğinin temelini ve bedenini oluşturur, öte yandan burada tanımlanan dünya müziği ise Batı klasik ve caz müziğinin olmazsa olmaz öğesidir…