Dünya Müzikleri
Dünya Müzikleri

Müzik hiç kuşkusuz evrenin iyileştirici gücü! Özellikle 21. yüzyıla adım atan insanoğlunun şu günlerde ihtiyacı olduğu en önemli devalardan biri.

Kanımca müzik değerli bilinmeyen bir emtia zira kültürler arası etkileşimi, alışverişi ve algılamayı en rahat sağlayacak güçlerden biri. Medya geliştikçe kültürel sınırlar ortadan kalkacak ve farklı kültürlerden gelen insanlar birbirine karışıp ortaya oldukça dinamik bir yapı çıkacak. Müzik ise bu etkileşimin en önemli faktörü zira müzik ön yargıdan uzak, dil sınırını yok eden, herkese eşit konuşan dünyamızın en kolay ve barışçıl iletişim aracı.

Dünya Müziği” Nedir?

Bir sanat formunu tek bir deyime indirgeyen herhangi bir terim her zaman şüpheyle bakılmalı fakat “dünya müziği” terimi buna pek uymuyor zira kesin ve tanımlayıcı etiketi ile çok doğru bir terim. Genel olarak birkaç şey üzerinde hem fikir olmak kolay; öncelikle, bu terim ağırlıkta geleneksel, folk veya köklere uzanan bir müziği ifade ediyor: (1) yerli sanatçılar tarafından icra edilip bestelenen; (2) farklı müzik tarzlarını ile doğal olarak etkileşimi; ve (3) neredeyse dünyamızdaki her kültürün ve toplumun bir parçası olması. Daha özlü bir tanımlama yapılması gerekirse, dünya müziği yerel sanatçıların geldikleri bölgedeki müziği farklı kültürlerin içinde barındırdığı değişik müzik formlarını ile yansıtması olarak tanımlanabilir.

Bir bakıma “dünya müzikleri” olmayan tarzları sınıflandırmak daha kolay. Genel olarak “dünya müziği” medyasında ve uluslar arası var oluş kavramında, rock & roll, R&B, soul, caz, Broadway, klasik, heavy metal, new age, füzyon, country, alternatif rock, blues, disko, hip hop (bazı istisnalar haricinde), tekno, karaoke, trip hop ve saf pop gibi satan tarzlar dünya müziği sınıfına girmiyor.

Ortaya bir tanım atıp ve “dünya müzikleri” tarzının dışında kalan tarzları sıraladıktan sonra, “dünya müziği”nin popüler müzik olduğunu beyan edebiliriz.

Bir halk müziği orijinal hali korunmaksızın, onu besteleyen ortamdan daha geniş sanatsal ve artistik bir ortama aktarılırsa otomatik olarak müdahale edilmiş olur. Farklı bir platforma, amaca ve plana yönlenmiş olur. En sadık ve katı “dünya müziği” savunucularının bile halk veya geleneksel müzik olarak tanımladıkları tarzlar aslında o parçanın geldiği coğrafyanın popüler müziği.

İdeolojik olarak her müzik “dünya müziği” ve gerçekten bu tarzı detaylı bir şekilde ifade etmek veya belirli parametrelere kısıtlamak imkânsız. Açıkçası caz ve Batı klasik müziği (her ikisi de müphem terim) çoğu dünya müziğinin temelini ve bedenini oluşturur, öte yandan burada tanımlanan dünya müziği ise Batı klasik ve caz müziğinin olmazsa olmaz öğesidir…