Pictures Of Sound
Pictures Of Sound

Patrick Feaster tarafından yazılan kitabın adı “Pictures of Sound”, tam bin yıllık bir müzik tarihi. Ama bu farklı bir müzik tarihi. Bu bin yıl içerisinde müziği resmeden sayısız eser üretilmiş. Modern teknoloji kullanılarak teoride bu eserler müzik olarak icra edilebilmekte. Her ne kadar ilk okuduğunuzda imkansız deseniz bile Patrick Feaster adlı araştırmacı bu 114 sayfalık kitabında söz konusu resimleri bir şekilde irdeleyip müzik olarak yansımalarını bizler ile paylaşıyor. Hepsi bir kitapta ve bir CD seti ile desteklenmekte.

Böyle bir şey zannedersem tarihte ilk defa yapılıyor ve bir müziksever olarak insanın adrenalin rezervini tetikliyor. Yaratıcı digital teknik kullanılarak eski “müzik fotoğrafları”, resmedildikleri orijinal hallerinde yatan müzikal içeriği anlamlaştırılıyor. Burada müzikal uyarlamanın müzikal notalamadan nasıl ayrıştığını görüyoruz. Zaman ve frekans ayrımının grafik olarak ifade edilmesi; sesin yüksekliğinin alt çizgiden üst sınara göre hesaplanması; süresinin soldan sağa doğru akan dizimi bu işlemi oluşturan ana temellerden biri. Bunların hepsi dikkatli bir şekilde irdelendikten sonra istikrarlı formatta çalınabilen bir hale dönüştürülüyor.

Çok nadir görsellerin burada müzikleştirilmiş olmaları oldukça heyecan verici. Bunlardan bazıları onuncu yüzyıla kadar tarihlendirilmekte. Görselin müziğe olan serüveni yakalanıp en ince detayına kadar irdeleniyor. Ortaya çıkan eserler elbette şaheser değil ancak o dönemde kurgulandıkları ortamlar itibarıyla hayret unsuru yüklü birer çalışma.

Burada uzun ve meşakkatli bir emek var. Bir görselin müziğe olan serüvenini yakalayıp adım adım bunu takip edip en sonunda notaya dökülmesi öyle kolay bir işleyiş değil. Burada her şey zaman ve frekans altyapısı üzerine kurgulanmış durumda. Bu mutlak matematiksel formülün sonuçları da ona göre kesinliği yansıtıyor.

Kitapta 28 tane resim / müzik hususu irdeleniyor. Geniş bir ses ve teknik yelpazesi ışığında araştırılan bu eserlerin hepsi özgün ve araştırmacı olmadığınız sürece ilk defa kulağınızın duyacağı eserler.