HMV Logo
HMV Logo

1913 yılında His Master’s Voice adlı bir müzik şirketi Beethoven’in beşinci senfonisini tüm haliyle sekiz tane tek taraflı primitif plağa bastı ve satışa sundu. Böylece günümüze kadar gelen meşhur HMV şirketinin ilk üretimi piyasaya çıktı.

Şirket adını ressam Francis Barraud’un His Master’s Voice adlı çalışmasında aldı. Francis’in ağabeyinin (Mark Barraud) Nipper adında bir terrier köpeği vardı. Mark öldüğünde Nipper, silindirik bir fonograf ve Mark’ın sesinin kayıtlı olduğu birkaç silindi disk Francis’in himayesine geçti. Ağabeyinin ölümünden önce silindir fonografa kaydedilen sesini zaman zaman Francis, Nipper için çaldı. Köpeğin fonograftan çıkan sese gösterdiği inanılmaz ilgi Francis’i hayrete düşürdü ve bu görüntüyü resmederek ölümsüzleştirmeye karar verdi.

Bu görüntüyü yaptığı resim ile ölümsüzleştiren sanatçı, 1899 tarihinde bu çalışmasının lisansını aldı. Tabloya “ Dog looking at and listening to a Phonograph” (Fonograf’a bakıp dinleyen köpek) adını verdi. O dönemde amacı bu tabloyu herhangi bir silindir fonograf şirketine satmaktı ancak çaldığı tüm kapılar yüzüne kapandı. Tam ümidini yitirmek üzereyken The Gramophone Company (daha sonra HMV olarak adı değişti) adlı bir şirket tabloyu satın almaya karar verdi. Fakat şirketin tek bir koşulu vardı. O da, Francis tablosunu biraz değiştirip fonografta kendi şirketlerine ait bir plağın çaldığını resmetmesiydi. Francis bu teklifi hiç düşünmeden hemen kabul etti.

Bu resim ilk olarak 1900 yılında şirketin resmi tanıtımlarında kullanılmaya başlandı. Farklı ilave resimler şirketin farklı birimleri için sanatçıdan sipariş edildi. Böylece günümüze kadar başarıyla gelen müzik şirketinin ölümsüz logosu yaratılmış oldu.

Masters Voice